EFEKTÍVNA EKOSYSTÉMOVÁ OCHRANA PRÍRODY

8. 6. 2023 sa na Poľane zišla viac ako päťdesiatka expertov v oblasti prírodných vied. Vedecké kapacity i odborníci z praxe diskutovali o možnostiach implementácie aktuálnych vedeckých poznatkov do praxe v ochrane a manažmente prírody a krajiny.
Hlavnými odborníkmi panelovej diskusie boli dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Marek Fabrika, špecialista občianskeho združenia Prales Ing. Marian Jasík a prof. Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
Debata smerovala k zabezpečeniu dlhodobej, vzájomnej výmeny dostupných dát a skúseností. Zásadná a potešujúca je ochota spolupracovať a komunikovať. Len participáciou a spoluprácou vedcov a ochranárov je možné získavať relevantné podklady vedúce k správnej interpretácii vedeckých faktov a ich efektívnemu využitiu v ochranárskej praxi.
Medzi účastníkmi stretnutia vládol názorový konsenzus vo viacerých témach. Je potrebné neustále dopĺňať, prehodnocovať a aktualizovať doterajšie poznatky a zaužívané riešenia. Komplexný, integrovaný prístup v tvorbe adaptívneho manažmentu je vytúženým cieľom ochrany prírody na Poľane.