Environmentálna výchova na jeseň

Aj túto jeseň pripravila Správa CHKO-BR Poľana zaujímavý program environmentálnej výchovy, ktorý aplikuje v mestskom prostredí s Technickou univerzitou vo Zvolene. Krajina Slovenska je tvorená mozaikou ekosystémov s rôznou mierou prirodzenosti. Od tejto miery závisí aj množstvo a kvalita procesov a služieb, ktoré je konkrétny ekosystém schopný zabezpečovať. Zabezpečenie potrebných, no chýbajúcich služieb, akým je napríklad regulácia povrchového odtoku, predchádzanie záplavám alebo čistenie odpadovej vody, sa rieši technickými opatreniami prostredníctvom vybudovania tzv. sivej infraštruktúry. Táto zaujímavá myšlienka, ktorá je uplatnená v praxi je veľmi dobrých edukačným prvkom, ktorý radi učíme v základných školách vo Zvolene.