V dňoch 12. – 16. 9. 2022 rakúska biosférická rezervácia Nockberge hostila účastníkov siete EUROMAB.  Konferencie EUROMAB 2022 sa zúčastnilo  približne 200 zástupcov z 27 krajín Európy a Severnej Ameriky Programu UNESCO Človek a biosféra. Slovenská delegácia získala množstvo novej inspirácie i námetov pre zefektivnenie manazovania medzinarodne vyznamnych uzemi.
Témy rokovaní boli nasledovné:
– mobilita verejná doprava v BR
– spolupráca medzi BR
– obnoviteľné zdroje v BR
– propagácia výskumu v BR
– veľké šelmy vs. život ludi v BR
– postavenie vysokohorských BR
– produkty a služby v BR
-udrzatelné poľnohospodárstvo a potraviny v BR
– neobiota
– BR ako živé laboratóriá pre sledovanie klimatických zmien
– zodpovedný turizmus v BR
– ženy – chovatelky vciel v BR
– cezhraničné BR
BR Polana si vybudovala rešpekt v manažovaní územia.
Veríme, že nové impulzy, námety, skúsenosti, pretavíme do nových projektov a ukážeme cestu pre manažment aj národných parkov a chranených krajinných oblastí.