FOTOSÚŤAZ Môj ROD(i)STROM

Chránená krajinná oblasť Poľana tento rok slávi jubilejných 40. rokov od svojho vyhlásenia. V priebehu tohto obdobia rovnako ako človek aj územie výrazne menilo svoju podobu. Stále si však uchováva svoje prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré je pýchou a hrdosťou tunajších ľudí. Dôležitou súčasťou zachovania hodnôt Podpoľania sú línie rodov, ktoré po stáročia obhospodarujú územie, vychovávajú svojich potomkov a udržiavajú pôvodný ráz výnimočnej krajiny. Symbolom súdržnosti týchto veľkých rozvetvených rodín je prítomnosť starých stromov rastúcich pri ľudských sídlach, lesoch, či poliach. Niektoré z nich vysadili ľudia a iné naopak, narástli samé. Ich silná koruna je zrkadlom koreňov rastúcich hlboko v zemi, dávajúc im stabilitu

a silu.

Oslavy  výnimočného jubilea CHKO Poľana sú preto poctou nielen divokej prírode, ale predovšetkým človeku, ktorý sa o túto krajinu stará a udržiava jej vitalitu a krásu.

Pomôžte nám pri tejto milej príležitosti vyskladať mozaiku originálnych a výnimočných stromov, ktoré rastú v CHKO Poľana a jej blízkom okolí. Skúste o nich rozmýšľať ako  o svojich „STROMOCH RODU“ a zvečnite ich so svojou rodinou.  Spoločne tak pomôžete tento rok prezentovať výnimočnosť Poľany v podobe vzťahu človeka a prírody.

FOTOSÚŤAŽ je určená všetkým, ktorí radi príjmu našu výzvu a do 12. októbra 2021 zašlú max. 3 fotografie svojho obľúbeného stromu s rodinou a vyplnenou prihláškou na poštovú adresu: Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen s označením „Súťaž Môj ROD(i)STROM“

Organizácia a priebeh súťaže
Organizátor: Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Poľana, J.M.Hurbana 20, 960 01 Zvolen
Spoluorganizátor: Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen
Termín vyhlásenia súťaže: 12. február 2021
Termín uzávierky súťaže: 12. október 2021
Po uzávierke súťaže budú postupujúce fotografie predstavené širokej verejnosti prostredníctvom Biosphere Reserve Polana | Facebook. Verejnosť bude môcť svojim „Páči sa mi“ podporiť svojho favorita. O konečných víťazoch rozhodne odborná porota. Na víťazov čakajú zaujímavé ceny.

Podmienky súťaže:

  • Podmienkou zaradenia fotografií do súťaže je vyplnená a podpísaná PRIHLÁŠKA.
  • Prihlášku je potrebné zaslať spolu so súťažnými fotografiami do termínu uzávierky súťaže na poštovú adresu organizátora.
  • Do súťaže budú zaradené fotografie vytlačené na fotografickom papieri, formátu A4 a označené na zadnej strane menom autora.
  • Dôležité je, aby fotografie vznikli v období od 12. februára 2021 do 12. októbra 2021 v CHKO Poľana a jej blízkom okolí.
  • Organizátor si vyhradzuje právo pri nedodržaní súťažných podmienok nezaradiť fotografie do súťaže.
  • Fotografické diela sa autorom nevracajú. Zaslaním fotografií do súťaže autor súhlasí s ich ďalším
    využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Správou CHKO
    Poľana.

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE