▫️🟩Hradné lúky 🏰za obcou Dúbravy sú v letných mesiacoch plné vôní a farieb. Druhovú pestrosť a rozmanitosť územia s pomerne malou rozlohou cca 60 ha, potvrdzujú už z diaľky rôznorodé zvukové prejavy drobných spevavcov.
◽️🟩Výnimočnosť zároveň dopĺňa unikátny výskyt suchomilných a vlhkomilných druhov na jednej lokalite.
◽️🟩Vďaka širokej druhovej pestrosti tu prebieha v jarnom a letnom období monitoring, ktorý posilňuje partnerstvo s Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.
◽️🟩V jarných mesiacoch sa monitoring zameriava na výskyt vzácnej rastliny ľanolistníka bezlistencového. V letnom aspekte sú predmetom záujmu motýle modráčiky, hlavne modráčik krvavcový. Hradné lúky sú predmetným územím projektu LIFE IP – NATURA 2000 SVK.
◽️🟩 Potešte sa fotografiami a videoukážkou z monitorovania druhu európskeho významu – modráčika krvavcového. 📽