??Vlhké a v jarnom období zaplavované lúky pod úpätím Poľany sú už v týchto dňoch pripravené na ďalšie vegetačné obdobie. Jeho začiatok je sprevádzaný kvitnutím chránenej a ohrozenej rastliny korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Vzácna rastlina pochádza z vznešenej a obľúbenej čeľade ľaliovitých. Je známa svojim pôvabom, krásou a v tomto prípade aj jedovatosťou. Latinský rodový názov „Fritillaria“ si pravdepodobne vyslúžila vďaka veľkému fialovému kalichovému kvetu so šachovnickovou štrukúrou. Výraz „fritillus“ totiž v preklade znamená pohár na kocky. Jej druhový názov „meleagris“ je rovnaký s latinským názvom perličky bodkovanej. Totožnosť názvov nie je náhodná. Tento vták pochádzajúci z Afriky má na perí malé čierne bodky veľmi podobné sfarbeniu korunkoviek. Tvar kvetu korunkovky v štádiu púčika má hadovitý vzhľad. Pri pohybe dokonca pripomína pohyb „hadej hlavy, čím rastlina získala ďalšie rovnomenné pomenovanie.
Korunkovky veľmi citlivo reagujú na odvodňovanie a hnojenie stanovíšť. Preto je už na mnohých pôvodných lokalitách vyhynutá. V Podpoľaní ju môžeme pri priaznivých hydrologických podmienkach sledovať v úžasných množstvách na lúkach pod Vígľašským zámkom, v prírodnej rezervácii Pstruša či chránenom areáli Hrončiačka. V PR Pstruša má najbohatšiu Slovenskú lokalitu a odhadovaných je tu viac ako pol milióna jedincov. Keďže patrí medzi ohrozený druh, jej početnosť a výskyt počas kvitnutia starostlivo monitoruje Správa CHKO-BR Poľana.