Kosenie Chráneného areálu Dolná Zálomská

KOSENIE CHRÁNENÉHO AREÁLU DOLNÁ ZÁLOMSKÁ
Leto kraľuje Poľanou a s príjemnými lúčmi a vôňou trávy prináša aj milú povinnosť kosenia jej vzácnych podmáčaných lúk. Aj tento rok sa už siedmy krát spojilo tradičné s užitočným. Pracovníci OZ Kriváň spoločne so Správou CHKO – BR Poľana pokosili mimoriadne cennú lokalitu Dolná Zálomská, ktorá je zároveň územím európskeho významu. Dolná Zálomská nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Očová je výnimočná z hľadiska mokradných spoločenstiev. Rôzne druhy vstavačov, zlatohlav európsky a ďalšie vzácne druhy rastlín tak vďaka ručnému koseniu dostanú ďalšiu šancu pre zakvitnutie aj v ďalšom vegetačnom období.