MEDVEDIA RUJA JE V PLNOM PRÚDE

Medvedia ruja je v plnom prúde a tým pádom je aj zvýšený pohyb jedincov medveďa hnedého počas celého dňa aj v lokalitách okolo obcí. Žiadame všetkých návštevníkov, aby v prípade spozorovania medvede nevyrušovali a nepribližovali sa k nim, stále sa jedná o chráneného živočícha. Porušujete tým zákon, ktorý zakazuje ich úmyselné rušenie. V čase párenia sú najmä vodiace medvedice s medvieďatami nervóznejšie a agresívnejšie, keďže ich atakujú samce, ktoré sa chcú páriť a môžu ohrozovať medvieďatá. Počas nasledujúcich týždňov sú posilnené hliadky zamestnancov Správy CHKO Poľana a dobrovoľnej stráže prírody vo všetkých lokalitách Podpoľania. Všetky rizikové lokality, kde sa pohybuje väčšie množstvo turistov, fotografov či cyklistov sú pravidelne monitorované hliadkami. Ďalším fenoménom, ktorý sa na nám na Podpoľaní rozmohol je tzv. „medvedia turistika“, pri ktorej sa ľudia vozia na autách v lokalitách, kde sa vyskytujú medvede, približujú sa k nim, prikrmujú ich za účelom získania fotografie na mobilný telefón či nebodaj selfie. V niektorých prípadoch sa dopúšťajú porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny a to vjazdom do chráneného územia s 2. a vyšším stupňom ochrany. Lokality patriace do chránených území sú monitorované fotopascami a záznamy sú pravidelne vyhodnocované. Pokiaľ sa jedná o vozidlá, ktoré opakovane porušujú zákaz vjazdu do chránených území bolo podané viacero podnetov na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a budú doriešené v priestupkovom konaní. Množstvo ľudí na mot