Medzinárodná noc netopierov pri Harmaneckej jaskyni

Medzinárodná noc netopierov pri Harmaneckej jaskyni

Medzinárodná noc netopierov je podujatím, ktoré má už svoju stálu tradíciu u nás aj v zahraničí. Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS) so sídlom v Bonne.  V tomto roku bolo na stránke EUROBATS zaregistrovaných 13 krajín so 71 podujatiami. Do 21. ročníka sa zapojila aj Správa CHKO Poľana, ktorá v spolupráci SAV, Ústavom ekológie lesa a Slovenskou správou jaskýň pripravila večerné stretnutie v priestoroch v blízkosti Harmaneckej jaskyne. V rámci podujatia bola pre verejnosť pripravená  ukážka odchytu netopierov, určovanie jednotlivých druhov a rozprávanie o ich  zaujímavom spôsobe života, adaptáciách na prostredie v ktorom žijú. Odbornú garanciu zastrešil Mgr. Peter Kaňuch, PhD., ktorý vďaka dlhoročným skúsenostiam s odchytom a monitoringom netopierov interpretoval tému spôsobmi, ktoré zaujali všetky zúčastnené vekové kategórie.