Medzinárodný deň divokej prírody

4. marca 2020 si žiaci zo ZŠ Obrancov mieru v Detve pripomenuli Medzinárodný deň divokej prírody, ktorý sa oslavuje po celom svete 3. marca. Správa CHKO-BR Poľana spoločne s colným úradom a finančnou správou pri tejto príležitosti pripravila vzdelávacie podujatie zamerané na medzinárodný dohovor CITES, kde sme sa s deťmi rozprávali o dôležitosti a rôznorodosti všetkých foriem života, oboznámili sa s hrozbami úbytku druhov a dôsledkami tohto fenoménu na kvalitu života človeka. Súčasťou besedy bola ukážka práce psov pri vyhľadávaní pašovaných tovarov z ohrozených druhov rastlín a živočíchov podliehajúcich CITES.