Medzinárodný deň stráže prírody

Dobrovoľná a profesionálna stráž prírody z územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana podporila svojou účasťou ďalší ročník Medzinárodného dňa stráže prírody, ktorý si pripomíname od roku 2007 vždy 31. júla.

Svetový deň strážcov je iniciatíva Medzinárodnej federácie strážcov IRF, ktorú propaguje spolu s jej oficiálnou charitatívnou časťou organizácia The Thin Green Line Foundation.

Pri príležitosti tohto významného dňa sa uskutočnilo Regionálne stretnutie strážcov chránených území  v Terénnom informačnom stredisku Burda v NP Muránska planina. Zástupcovia Správ CHKO Poľana, Cerová vrchovina, NP Slovenský raj, Muránska planina a NAPANT, si tak  spoločným stretnutím uctili pamiatku svojich kolegov. Po úvodných príhovoroch Branislava Píšiho hlavného koordinátora stráže prírody, Dana Harťanskeho – prezidenta Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) a Zdena Pochopa správcu horskej chaty Burda a  člena dobrovoľnej stráže prírody, bola pietna spomienka venovaná práve tým, ktorí  zahynuli pri výkone tohto náročného povolania. Na stretnutí odzneli myšlienky, ktoré zdôraznili silný význam stráže prírody a jej poslanie pre ochranu prírody. Stretnutie strážcov bolo zároveň multigeneračným dialógom medzi dospelými a budúcimi  mladými“rangermi“. Strážcovia si pripravili pre mladú generáciu environmentálne hry a aktivity, ktorými si deti mohli rozvíjať nové vedomosti a schopnosti nie len v tvorivom prostredí ale aj vo fyzickej zdatnosti a obratnosti.