Medzinárodný deň životného prostredia v Ekocentre Správy CHKO Poľana

Medzinárodný deň životného prostredia v Ekocentre Správy CHKO Poľana

Správa CHKO Poľana pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si každý rok pripomíname 5. júna pripravila pre žiakov základných škôl pestrý EKO program. Deti tak 8. júna 2021 po dlhom a náročnom období navštívili záhradu Ekocentra Správy CHKO Poľana, kde v zelenom a zdravom prostredí v centre Zvolena oslávili tento výnimočný deň. Doobedím v čase od 8.30  – 12.00 deti sprevádzali lektori a  odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR, partneri podujatia: Združenie Slatinka, CEEV Živica a ďalší mladí aj zahraniční dobrovoľníci. Mladí ochrancovia prírody  tak objavili klenoty pralesa, navštívili kráľovstvo včiel, ponorili sa do sveta mokradí, či oboznámili so životom veľkých šeliem, ktoré žijú v lesoch v okolí Zvolena. Celý deň bol venovaný hrám a aktivitám, ktoré deti zaujali a zároveň pobavili.

Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Životné prostredie je priestor, ktorý nás bezprostredne obklopuje a je neustále ovplyvňovaný aktivitou človeka. V dobe stále prehlbujúcich sa globálnych problémov, ktoré v niektorých prípadoch už ťažko zastaviť, sa tak kladie veľký dôraz na vzdelávanie mladej generácie a poukazovanie na správne konanie človeka voči zachovaným zvyškom prírodných hodnôt, ktoré raz zveríme do rúk mládeže. Pokladá sa preto za dôležité, aby sa práve v mestách spájali aktívne občianske iniciatívy s vedcami a odborníkmi v oblasti ochrany prírody, ktoré spoločne doplnia teoretickú časť vzdelávania žiakov o praktické skúsenosti v ochrane prírody a krajiny.