Mladé hlasy s Adelou a Viktorom

Naša mladá generácia, ktorá čoraz častejšie skláňa  hlavy k mobilom a tabletom, podvedome odstraňuje svoj osobný kontakt a bežnú konverzáciu zo svojho života. Chýba im ten správny smer. Tento fenomén je zaiste zapríčinený aj chybou  zo strany dospelých, ktorí sa ich silou mocou snažia napraviť, usmerniť, či direktívne vychovávať. Mladí ľudia však určite potrebujú oveľa viac. Vieme ich pochopiť a aktívne počúvať s porozumením? Poznáme ich silu mladého hlasu? Vieme, čo potrebujú?

Projekt Mladé hlasy z Podpoľania preto pokračuje vo svojich ďalších aktivitách zameraných na počúvanie potrieb, názorov a postojov mladých ľudí v tomto regióne.  Jednou z úloh je vytváranie priestoru pre stretnutia mladej generácie so zaujímavými osobnosťami, ktoré môžu ovplyvniť ich priority a usmerniť ich životnú cestu smerom k udržateľnému životu a budovaniu si vzťahu k regiónu.

Dňa 7. 11. 2019 v priestoroch ŽŠ J. J. Thurzu v Detve sa preto v rámci projektu Mladé hlasy z Podpoľania uskutočnila beseda so známym moderátorskýcm párom  Adelou a Viktorom Vinczeovcami, ktorí popri svojej náročnej profesii úspešne propagujú zdravý a ekologický životný štýl. Ich životná cesta láka nejedného mladého človeka. Milá návšteva sa venovala žiakom 8. – 9. ročníka z Detvy a Hriňovej. Deti mali príležitosť v užšom kruhu upozorniť na svoje potreby, sny a záujmy. S hosťami rozoberali aké to je vystúpiť z radu, sile a výpovedi „nášho“ hlasu, či ako si povedať „Dokážem to!“.

Poslaním podujatia bolo vypočuť si príbehy mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú na svojej prvej veľkej križovatke vo svojho života. V tomto veku sa totiž musia rozhodnúť pre výber strednej školy, ktorá bude formovať ich ďalší súkromný život. Práve v tomto období sa ukazujú priority a vzťah k svojmu domovu, regiónu ktorých ich vychovával. Osobný záujem moderátorov o ich záľuby, zručnosti a sny do budúcnosti naštartovali žiakov v rozmýšľaní o svojej budúcej roli vzťahu k regiónu. Stretnutie s veľmi silným a povzbudivým nábojom dodalo mladým ľuďom odvahu a presvedčenie na svojej ďalšej životnej ceste.