SÚŤAŽ!!!!

     Krásy Podpoľania už opísal nejeden umelec zvučného mena. Pokojne sa môžete stať jedným z nich a netreba ani vedieť písať. Stačí ak máte radi svoj kraj a máte aj talent, tvorivého ducha a chuť zapojiť sa do súťaže. Ponúkame súťaž a hneď dve tvorivé kategórie – kreslenie/maľovanie a tvorbu videa. Výhra v súťaži Vás nielenže preslávi ale môžete získať aj zaujímavé ceny.

Súťaž je kampaňou Biosférickej rezervácie Poľana, ako medzinárodne významného územia, a súčasť celosvetového programu UNESCO „Človek a biosféra“. Biosférické rezervácie sú modelovými územiami, kde človek a príroda žijú vo vzájomnej rovnováhe a navzájom sa rešpektujú a dopĺňajú. Tieto výnimočné územia môžete navštíviť po celom svete. Každé má svoje jedinečné krásy a výnimočnosť. Môžete byť hrdí, že žijete práve pri Biosférickej rezervácii Poľana. Má totiž rovnakú hodnotu ako Indický Tádž Mahall, či Egyptské pyramídy.

 

Keďže má Poľana „cveng“ po celom svete, Vaše meno tak môže zažiariť na svetovej úrovni.

Zároveň najlepšie práce budú prezentované v rámci pripravovanej výstavy v Podpoľaní.

Víťaz dostane zaujímavú cenu.

 

  1. Som Poľana, dajte mi MOJU podobu

TVORBA GRAFICKÉHO NÁVRHU PODOBY POĽANY

 

        2. Som hrdý, že môj domov je rezervou biosféry

     
           TVORBA KRÁTKEHO VIDEA
Viac infor nájteš v propzíciách