MLÁDEŽ V HORÁCH

„Poľana v každej kvapke ukrytá “

12. – 13. júla 2022 sa opäť mládež z Hriňovej a Detvy v spoločnosti Správy CHKO-BR Poľana zúčastnila medzinárodnej mládežníckej kampane Mládež v horách. 8. ročník podujatia bol venovaný téme vody ako zdroja života, ktorý je čoraz vzácnejší. Nadšení milovníci prírody sa v jej stopách vydali na dvojdňovú púť proti prúdu Bystrého potoka. Hneď v úvode bolo potrebné zaobstarať si jedlo na večeru v miestnom rybníku a vydať sa na cestu. Počas trasy sa deti priučili, ako monitorovať vodné živočíchy. Že voda je nad zlato, zistili pri pokuse vyryžovať pár zlatiniek. Vzápätí ich už čakal NPP Vodopád Bystrého potoka, ktorý vplyvom dlhodobého sucha akoby driemal.

V obedňajších hodinách mladých objaviteľov cesta zviedla na pastierske chodníky, ktoré sú stvorené na umenie v krajine a aktívny pohyb. Na sklonku dňa útulňa Poľana na Javorinke už čakala hladných pútnikov, kde si za účasti tých najlepších ingrediencií lúk sami pripravili ulovenú večeru.

Večerné spoločenské hry, spln mesiaca, teplo ohňa a dobrá nálada dodala noci Mládeži v horách správnu atmosféru a zážitky. Dvojdňový program bol zavŕšený odchytom lúčnych bezstavovcov, či krátkymi hrami plnými smiechu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník v Biosférickej rezervácii Poľana. Vysielame preto odkaz deťom do celého sveta:

Nalaďte sa na vlny prírody!