Monitoring netopierov v NPP Harmanecká jaskyňa

Aj tento rok máme za sebou monitoring netopierov v NPP Harmanecká jaskyňa, na ktorý sa vždy veľmi tešíme. Tajomnú atmosféru zimného kráľovstva netopierov dotvárajú veľkolepé podzemné priestory a ich podmanivá krása. Brána do podzemia sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu vrchu Kotolnica. Výstup k nej je síce náročný, ale zážitky a poznanie o to silnejšie.