Náučný chodník cez NPR Boky je opäť priechodný

Náučný chodník cez NPR Boky je opäť priechodný

Náučný chodník, ktorý vedie cez NPR Boky je opäť priechodný. Zamestnanci Správy CHKO Poľana v piatok 2. 10. 2020 prepílili odstránili vyvrátené stromy, ktoré boli popadané na trase k Čertovej skale. V týchto dňoch upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri prechode, nakoľko sa na  trase šmýka a niektoré úseky sú obzvlášť nebezpečné. Zároveň prosíme návštevníkov, aby pri pobyte v národnej prírodnej rezervácii dodržiavali zásady ochrany prírody. Zvlášť žiadame o dodržanie čistoty a nevyhadzovanie odpadkov . Jeseň v tejto lokalite je v plnom prúde. Dubový les začína hrať všetkými farbami a vôňami.

Želáme vám krásnu jeseň v zdravom prírodnom prostredí,  na čistom vzduchu a bez obmedzení!