NÁVŠTEVA BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ SLOVINSKA

??V prvej polovici júna zástupcovia Biosphere Reserve Polana nadviazali spoluprácu so slovinskými partnermi z biosférických rezervácií Kras a Julské Alpy.

??Na návšteve sme sa rozprávali s lokálnymi výrobcami, navštívili sme informačné centrá Škocjan Caves Park, Slovenia a Triglavski narodni park / Triglav National Park v Trente a Blede. Stretnutia a návšteva zaujímavých lokalít obohatili obidve strany o cenné informácie. Vzájomná výmena skúseností poukázala na príležitosti, ktoré biosférické rezervácie prinášajú pre kvalitu života miestnych obyvateľov, prírodu a rozvoj regiónu.
Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so Slovinskom bolo zároveň krokom k naplneniu projektu APVV „Implemetnácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií“, ktoré realizuje Štátna ochrana prírody SR s Ekonomická fakulta UMB, Fakulta prírodných vied UMB – oficiálna stránka a Ústav krajinnej ekológie SAV.
??Slovinské biosférické rezervácie sú jedným z dôležitých článkov v rámci Svetovej siete biosférických rezervácií. Spoločne so Slovenskom patria do Svetovej siete EUROMAB. Zároveň v rámci programu UNESCO’s Man and Biosphere Programme obidve krajiny sú členmi skupiny unikátnych biosférických rezervácií s jaskyňami (CaveMAB).
Našu delegáciu zaujímali najmä riešenia v oblasti:
☝️Právne postavenie BR v Slovinsku
☝️Participatívny manažment územia a tvorba strategických dokumentov
☝️Financovanie BR a foundraising
☝️Komunikácia s miestnymi obyvateľmi a stakeholdrami
☝️Podpora aktivít človeka v území
☝️Ochrana prírodných hodnôt
☝️Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti
☝️Marketing a budovanie značky UNESCO
☝️Turizmus a jeho rozvoj v územiach
☝️Medzinárodná spolupráca
??Pár zaujímavých údajov z navštívených bioférických rezervácií prikladáme do komentárov galérie. ?