Neúnavný plavec – Vydra riečna (Lutra lutra)

 

Vydra riečna – hravý a energický živočích, ktorý zbožňuje pohyb vo vode bol v minulosti redukovaný najmä lovom. Je špecialistom na lov rýb, ktoré tvoria prevažnú časť jedálnička. Lovné teritórium rodiny má okolo 11 km hlavného toku. Loví najmä v noci. Je starostlivou mamou, ktorá naučí svoje mláďatá plávať už od veku 6 týždňov. Vydra je výborný plavec. Vďaka silnému chvostu a plávacím blanám medzi prstami dokáže pod vodou preplávať až 400 m. Vyhľadáva čisté toky, ktoré jej poskytnú nerušené prostredie pre výchovu potomstva a dostatočný zdroj potravy. Jednou z lokalít, ktoré rada obýva na Poľane je malebná dolina, ktorou sa kľukatí Kamenistý potok. V letnom období prebieha monitoring pobytových znakov tohto chráneného živočícha.