Prajeme Vám v roku 2020 úspešné hľadanie nových ciest,
pevnú vôľu a množstvo príležitostí z hlboka sa nadýchnuť.
Želáme Vám prítomnosť dobrých ľudí a
vychutnávanie života s láskou,
šťastím v objatí zdravej krajiny.