POĽANA OSLAVUJE MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ

POĽANA OSLAVUJE MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ

Tretieho novembra 2022 bude svet prvýkrát oslavovať Medzinárodný deň biosférických rezervácií.

 

Biosférická rezervácia Poľana, ako jedna zo štyroch slovenských „rezerv biosféry“ pripravila k oslavám Medzinárodného dňa biosférických rezervácií kampaň zahŕňajúcu viacero aktivít, čím sa stane súčasťou UNESCO osláv organizovaných členskými krajinami celého sveta.

V deň osláv je plánovaný slávnostný výstup na najvyššie miesto biosférickej rezervácie, Zadnú Poľanu, kam vystúpia nielen všetci jej zamestnanci, ale aj zástupcovia Koordinačnej rady BR Poľana (platforma participatívneho riadenia regiónu), stakeholdri (ľudia žijúci na území BR), podporovatelia a priaznivci biosférickej rezervácie. Výstup začína o 9:00 hod. spred horského hotela Poľana. Významný deň si uctia aj deti z biosférickej rezervácie, pre ktoré je pripravený environmentálny program z novej koncepcie envirovýchovy CHKO-BR Poľana ušitý priamo na mieru Poľany. Nebude chýbať prezentačná kampaň v online priestore či prostredníctvom informačných letákov.

Biosférická rezervácia Poľana patrí medzi aktívne a svetovo uznávané lokality svetovej siete biosférických rezervácií, o čom svedčí aj zisk prestížneho ocenenia (Cena Michela Batissa) v roku 2017 za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete. Výnimočnou je iste aj osobná podpora aktivitám BR Poľana v podobe vidoezdravice, ktorú Poľane zaslala v septembri 2022 riaditeľka divízie ekologických vied a vied o Zemi Noeline Raondry Rakotoarisoa pri príležitosti zriadenia občianskeho združenia Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana.

UNESCO a jeho program Človek a biosféra spája svet. Prekonáva svojou nadčasovou víziou hranice štátov, prekračuje hranice v mysliach ľudí, spája, sieťuje a pomáha, vytvára podporu pre spoločný svet v miery, pokoji a harmónii nielen medzi človekom a prírodou. Biosférické rezervácie sa stali medzinárodným príkladom udržateľného územného rozvoja s plným rešpektom k prírode a živému svetu.

Viac informácií môžete získať aj na samotnej stránke UNESCO: https://www.unesco.org/en/articles/first-celebration-international-day-biosphere-reserves