POZOR ZMENA!- ČISTENIE VODNÉHO TOKU ZOLNÁ

POZOR ZMENA!- ČISTENIE VODNÉHO TOKU ZOLNÁ

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na budúci utorok – 30.04.2024.

Čistenie bude prebiehať od 8:30 hod. do 17:30 hod. Na každom úseku bude koordinátor skupiny, ktorému je potrebné vopred nahlásiť Vašu účasť.  Pre viac informácií, pozrite časový rozpis a mapku čistenia uverejnenej v našej galérii.

 

Vyberte si, o ktorý úsek čistenia vodného toku máte záujem:

Poniky – čistí sa doobedu v rámci školského vyučovania (informácie na OcÚ Poniky a ZŠ Štefana Žáryho)

Dúbravica – čistí sa v priebehu dňa (informácie na OcÚ Dúbravica)

Oravce – čistí sa v priebehu dňa (informácie na OcÚ Oravce)

Čerín – čistí sa v priebehu dňa (informácie na tel. č.  0917 695 335 – p. Kvak)

Sebedín-Bečov – čistí sa poobede (informácie na OcÚ Sebedín)

Zolná – čistí sa v priebehu dňa (informácie na tel.č. 0907 435 413 – p. Šiagi)

Lieskovec – čistí sa poobede (informácie na tel. č. 0918 828 710 – p. Mesároš)