Prekládka bocianieho hniezda

Prekládka bocianieho hniezda

V obci Lieskovec v okrese Zvolen zahniezdil v roku 2020 párik bocianov bielych (Ciconia ciconia) a vychoval vo svojom hniezde jedno mláďa. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby sa tak nestalo na stĺpe elektrického vedenia priamo vo dvore rodinného domu. Majitelia rodinného domu, sympatická mladá rodinka, sa napriek všetkým okolnostiam, ktoré sprevádzajú hniezdenie bocianov, ako neporiadok z popadaného hniezdneho materiálu, zvyškov potravy či množstva trusu, tešila z prítomnosti svojich nájomníkov. A spolu s nimi sa tešili aj mnohí Lieskovčania, lebo bocianie hniezdo sa v obci objavilo po naozaj veľmi dlhom čase. Radosť však trvala do chvíle, kedy hniezdo umiestnené priamo na stĺpe elektrického vedenia nezačalo spôsobovať vážne problémy.

Problémy sú však od toho, aby sa riešili a tento problém našťastie našiel rýchle riešenie. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD)  po dohode s majiteľmi domu, environmentalistom spoločnosti SSD, a. s. Milanom Števkom a zoológom Správy CHKO Poľana Vladimírom Hrúzom zabezpečila prekládku hniezda.

Náročný manéver, počas ktorého bolo hniezdo v strede dvora pomocou žeriavu nadvihnuté a prenesené na špeciálnu bezpečnú konštrukciu a opätovne umiestnené na stĺp, vyžadoval nasadenie celého tímu šikovných zamestnancov SSD aj asistenciu polície, ktorá usmerňovala dopravu na priľahlej komunikácii.

Za ochranu prírody by sme chceli vyjadriť poďakovanie mladej rodine za ich ústretovosť a toleranciu, ktorá dnes vôbec nie je bežná a tiež spoločnosti SSD za profesionálny prístup pri zabezpečení celej akcie, ktorá ani zďaleka nebola jedinou v ochrane bocianej populácie v našom regióne. V tomto predjarnom období totiž majú plné ruky práce a v daný deň ich čakala napríklad aj úprava bocianieho hniezda v obci Kriváň – Svrčkovci. Ďakujeme.

Text a foto: Mgr. Miriam Turayová