Prírodná pamiatka Kalamárka v novom šate

Mesto Detva rozprestierajúce sa na úpätí starej vyhasnutej sopky Poľana má okolo seba množstvo zaujímavých prírodných krás a geologických zaujímavostí. Jednou z nich je Prírodná pamiatka (PP) Kalamárka, ktorá súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) a Biosférickej rezervácie Poľana.  Kalamárka bola vyhlásená za prírodnú pamiatku v roku 1977. Predstavuje zvyšok zatuhnutého andezitového lávového prúdu z pred 13 – 15 mil. rokov. V súčasnosti skalná plošina obkolesená vecnom impozantných kamenných stĺpov a bášt presahujúcich výšku 10 m, je pomerne často navštevovaná skalolezcami či turistami, ktorí si prišli vychutnať krásy starého stratovulkánu Poľana. Bohatá história tejto lokality siahajúca až do doby bronzovej priťahuje nielen milovníkov športu a prírody, ale aj historikov a archeológov. Dôkazy o starom osídlení dokazujú aj početné archeologické nálezy a stopy ľudskej ruky zanechanej na mohutnom brale. Geologicky a historicky zaujímavou lokalitou prevedie návštevníkov náučný chodník, ktorý poskytuje rozsiahle informácie o vzniku a pôvodnom osídlení Kalamárky.

Kalamárka patrí k najnavštevovanejším územiam BR Poľana. Z tohto dôvodu MAS Podpoľanie v spolupráci so Správou CHKO-BR Poľana, Urbárskou spoločnosťou Kaľamárka,   lesníkom p. Kopáčikom a Mestskými lesmi Zvolen,  zrealizovalo projekt na vybudovanie infraštruktúry pre návštevníkov.  Na jeseň tohto roka pribudli nové prvky, určené na spríjemnenie pobytu.  Malých návštevníkov určite zaujme drevné interaktívne pexeso o živočíchoch vyskytujúcich sa v CHKO – BR Poľana. Turisti si môžu pozrieť aj ukážku hornín typických pre CHKO-BR Poľana vo vybudovanej geologickej zbierke. Pri vstupe na chodník k horným skalám Kalamárky je umiestnený nový informačný panel o PP Kalamárka. Vďaka novým dreveným stolom s lavicami a ohnisku môžu dnes návštevníci lúku pri horárni využívať aj ako miesto pre piknik a oddych. Vybudovanie turistického mobiliáru bolo súčasťou projektu „Kalamárka – miesto pre všetkých“, ktorý bol podporený Nadáciu VÚB banky.

Budovanie nových informačných prvkov a miest na oddych je jeden zo spôsobov ako Biosférická rezervácia Poľana komunikuje s verejnosťou a interpretuje svoje zachované dedičstvo pre súčasné generácie.