PROGRAM OCHRANY PRÍRODY (POP) – VÝZVA SPUSTENÁ

PROGRAM OCHRANY PRÍRODY (POP) – VÝZVA SPUSTENÁ

Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR spustil už tretí ročník Programu ochrany prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné dodať do 25. júla.

Viac info na: https://www.sopsr.sk/web/?cl=20899

VÝZVA – PROGRAM OCHRANY PRÍRODY

V prípade akýkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Správu CHKO Poľana.