Pustý hrad v dňoch 5.10.2021 a 20.10.2021 vôbec nebol pustý. Žiaci zo Základnej školy Nám. Mládeže Zvolen sa v tieto dni v rámci predmetu Regionálna výchova zúčastnili exkurzie na NCH Pustý hrad so zamestnancami Správy CHKO Poľana.
Nad sútokom Hrona a Slatiny sme si povedali pár slov z histórie pltníctva a pôvodnom toku Hrona. K výhľadom na protiľahlú Poštárku sme pridali výhľady do Zvolenskej kotliny, na Kremnické vrchy, Veľkú Fatru a pohorie Nízkych Tatier. Pestrá jesenná príroda nám potešila všetky zmysly. Na Dolnom hrade sme si nenechali ujsť výhľady na našu „kráľovnú“ Poľanu a scenérie podpolianskeho kraja. Žiaci si mali možnosť vyskúšať prácu s topografickou mapou, zahrali sa envirohry podporujúce tímovú spoluprácu, znázorňovali vzťahy v prírode formou pantomímy, určovali dreviny, hrali sa na lesný ekosystém. Žiaci mali taktiež možnosť vyskúšať si nové interaktívne tabule vynoveného Náučného chodníka, ktoré sú doplnené o QR kódy s rôznymi úlohami a vedomostnými kvízmi.