STARÝ VELIKÁN SPOD KĽUKY

?STARÝ VELIKÁN SPOD KĽUKY?
?Píše sa rok 1800. V Európe sa odohrávajú napoleónske vojny a kraj pod Poľanou sa nachádza v zložitej dobe habsburskej monarchie. Región sa vyvíja pod vplyvom Vígľašského panstva. ? Pod kótou, ktorú v súčasných mapách ?nájdete pod názvom Kľuka uzrie svetlo sveta semenáčik buka lesného. Nemý svedok ľudských osudov prekonáva významné historické míľniky. V regióne prekvitá salašníctvo a práca v miestnych lesoch. ?? Rozvíja sa laznícke osídlenie, z ktorého sa neskôr formujú dve samostatné mestá Detva a Hriňová. 33 ročný Andrej Sládkovič vydáva svoje veľdielo „Detvan“. ? ? V regióne sa vzdeláva formou „gazdovských škôl“. V štátnych školách je vyučovacím jazykom maďarčina. Životy ľudí zasiahnu dve svetové vojny, povstanie, či časy komunizmu.
Na pozadí kľúčových historických udalostí 19. a 20. storočia mladý strom vyrastá do ohromujúcich rozmerov. Velikán a pamätník s obvodom kmeňa cca 4,90 m a výškou 38 m, ktorý je od roku 1996 označovaný ako chránený strom Buk pod Kľukou sa v súčasnosti dožíva odhadovaných 220 rokov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov, ktorý oslavuje svet tento týždeň prinášame teda pár aktuálnych záberov ? zachytávajúcich jeho majestátnosť a vitalitu.