Stretnutie členov Slovenského výboru MAB so zástupcami Biosférickej rezervácie Rhőn a Durínsky les

Stretnutie členov Slovenského výboru MAB so zástupcami Biosférickej rezervácie Rhőn a Durínsky les

Biosférická rezervácia Rhőn - Oberelsbach

V dňoch 26. – 30. 11. zástupcovia Slovenského výboru Programu človek a biosféra uskutočnili pracovné stretnutie v Nemecku za účelom spoznania dobrej praxe vybraných biosférických rezervácií v tejto krajine. V priebehu niekoľkých dní navštívili Biosférickú rezerváciu Rhőn a Durínsky les, kde sa stretli so zástupcami manažmentu týchto medzinárodne významných území. Počas pobytu mali možnosť navštíviť niekoľko stakeholdrov, ktorí propagujú značku biosférických rezervácií prostredníctvom svojich produktov a služieb. Súčasťou programu delegácie bol aj ceremoniál v Schmiedelfelde venovaný rozšíreniu BR Durínsky les a návšteva ekocentra.