Súťaž s bocianom

Bociany biele patria medzi druhy, s ktorými na určité obdobie zdieľame spoločný priestor. V niektorých prípadoch si prítomnosť našich „susedov“ vyžaduje úctu a trpezlivosť. Naši spolubývajúci majú zaujímavý rodinný život. Pohľad na ich spolunažívanie počas hniezdenia púta nejedného okoloidúceho. Prvé klepotanie bocianích zobákov je zvesťou, že jar je v plnom prúde a oni sú plne pripravení vychovať svoje potomstvo.  V mohutnom hniezde, ktoré môže vážiť v niektorých prípadoch aj tonu, prebieha počas niekoľkých mesiacov čulá výchova mláďat.

Prvé bociany sú už TU. S ich príletom prichádza aj naša SÚŤAŽ zaostrená na tento zaujímavý vtáčí druh. Pridajte sa k pozorovateľom a zapojte celú svoju rodinu do pozoruhodného bielo–čierneho prírodného divadla.

Okrem zábavy a dobrodružstiev, máte možnosť zapojiť sa do kreatívnych aktivít či pomôcť chrániť mokrade a vodné toky, ktoré sú biotopom tohto obľúbeného živočícha. Svoje výsledky podľa propozícií súťaže môžete zasielať elektronicky do 30. septembra 2021 na e-mail: anna.gondova@sopsr.sk

Viac informácií ako sa zapojiť do súťaže nájdete na linku:

http://skopvarin.sopsr.sk/startujeme-20-rocnik-ekovychovneho-programu-bocian/
https://www.facebook.com/skopvarin/

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20749