SVADOBNÉ LETY DRAVCOV

SVADOBNÉ LETY DRAVCOV

☁️ Úspešný štart v prvých mesiacoch nového roka je pre denné dravce kľúčový.
 
☁️ Práve v tomto období totiž hľadajú spôsob, ako upriamiť na seba pozornosť a získať priazeň partnera.
 
☁️ Ak budete kráčať Poľanou v tichu a porozumení, môžete sa stať svedkami jedinečného nebeského divadla sprevádzaného hlasovými prejavmi našich dravcov.
Viac o nich nájdete vo videu:
ĎAKUJEME autorom fotografií a skvelým kolegom STANISLAVOVI HARVANČÍKOVI a JÁNOVI KICKOVI za sprostredkovanie krásnych momentov a ich empatické vnímanie prírody