V nedeľu 3. marca sme si pripomenuli Svetový deň divej prírody, ktorý sa koná pravidelne každý rok pod hlavičkou Sekretariátu CITES-u a Organizáciou spojených národov (OSN). Témou tohto roka bol „Život pod vodou: pre ľudí a planétu“.

Znečisťovanie morí a oceánov sa zdá z pohľadu nášho života príliš vzdialené. Týka sa nás vôbec? Môžeme aj my v Podpoľaní ovplyvniť kvalitu života v mori?
Voda nás sprevádza v každom okamihu života. Je súčasťou každého žijúceho organizmu. Všetci obyvatelia tejto planéty bez rozdielu rasy, vierovyznania a kultúry využívajú všetky dostupné vodné zdroje. Rieky tečúce do morí tisícky kilometrov tak spájajú ľudí a národy. Prepájajú pestrý život morských ekosystémov s rozmanitosťou vnútrozemskej krajiny.
V rámci svetového dňa divej prírody sme preto medzi deti pozvali veľrybu Grétu, ktorá v MŠ Vígľaš a MŠ na Prachatickej ulici vo Zvolene priblížila život v oceáne a hrôzy jeho znečisťovania. Ukázala nám, ako môžeme v bežnom živote znížiť produkciu odpadu, správne recyklovať či vyčistiť svoje okolie. Deti jej za to vyrobili ďalších veselých kamarátov – rybičky z odpadového materiálu.
Tvorivá výučba k moriam a oceánom nekončí a stále je v ponuke!