Prítomnosť mloka karpatského v blízkosti chráneného areálu Horná Chrapková.