Rybníky na úpätí Poľany sú významnými prvkmi z hľadiska udržiavania mikroklímy a obživy miestnych obyvateľov.