Žltohlav európsky kvitne na podmáčaných lúkach v neskorých jarných mesiacoch.