Brehy potoka Bystré sú živou učebnicou v prírode. Odchyt vodných bezstavovcov povzbudzuje deti v hľadaní nových poznatkov a zdanlivo neviditeľného sveta pod vodovou.