Topiaci sa sneh v Hrochotskej doline vytvára v údolnej nive Hučavy sezónne mokrade.