Vodná nádrž Hronček je jednou z lokalít pre monitoring vydry riečnej.