Správa CHKO-BR Poľana pripomína verejnosti na sociálnych sieťach Svetový deň prírody.  Tento deň je totiž príležitosťou, kedy si pripomíname prítomnosť jej posledných zvyškov. Vďaka nej totiž ešte stále môžeme obdivovať ohrozené druhy, ktoré bojujú o svoje prežitie v dôsledku ich odchytu a ilegálneho obchodu. Práve preto je tento deň prepojený s medzinárodným dohovorom CITES, ktorý v roku 1973 určil pravidlá obchodu s chránenými druhmi živočíchov a rastlín. Tento rok je hlavnou témou Svetového dňa divej prírody heslo: „Ozdravme ekosystémy obnovou kľúčových druhov.“ Pozornosť sa sústreďuje na najohrozenejšie druhy a otvorenie diskusie o možných riešeniach ich ochrany. Ponúkame vám kúsok divej prírody z Poľany v krátkom videu.