Tajomná Bútľavka

Hovorí sa, že prastará kaldera Poľany ukrýva vo svojich zákutiach zabudnuté poklady a bohatstvo. Márne by sme ich však podľa povestí hľadali v brale Janošíkovej skaly, či pri Bátovskom balvane. Pôvodné legendy totiž len okrajovo spomínajú bohaté zelené lesy, ktoré sú dnes ozdobou a pýchou tohto územia. Pralesy Poľany ukrývajú množstvo zaujímavých a cenných prekvapení. Jeden z nich sa nachádza na južných svahoch vnútra kaldery. Dnes ho nazývame Prírodnou rezerváciou Pri Bútľavke. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1993. Jeho súčasná rozloha je 23 ha. Zachovalá časť pôvodných lesov tohto územia ukrýva veľmi cennú zaujímavosť. Lesný porast je totiž obohatený o výskyt tisa obyčajného, ktorý spravidla rastie na vápencovom podklade. Jeho prítomnosť na andezitovom podloží Poľany sa preto považuje za výnimočný. Tis je jedovatou krovinou, ktorá sa dožíva veku vyše 1000 rokov. Jedinou jedlou časťou je plod, ktorý má vo svojom vnútri semeno, rovnako jedovaté ako ostatné časti dreviny.
Výnimočnosť PR Pri Bútľavke dopĺňajú tajomné skalné ihly a bralá, ktoré sa postupom času stali súčasťou prastarého lesa. Prírodná rezervácia nie je prístupná verejnosti. Nedotknuteľnosť a zachovávanie cyklu života, ktorý v nej bez zásahov prebieha už niekoľko storočí umocňuje jej hodnotu a význam. Ochrana týchto procesov je preto dôvodom a hlavným poslaním pre návrh
rozšírenia tejto výnimočnej prírodnej rezervácie.