TAJOMNÁ SKRÝŠA OBOJŽIVELNÍKOV – Chránený areál Horná Chrapková

TAJOMNÁ SKRÝŠA OBOJŽIVELNÍKOV – Chránený areál Horná Chrapková

Kosenie lúk na Poľane na sklonku leta pokračuje v Chránenom areáli Horná Chrapková. Územie bolo vyhlásené v roku 1998 o výmere 1,06 ha. V minulosti boli spoločenstvá lokality využívané na kosenie a pasenie. Typické sú vytváraním veľkého množstva biomasy najmä dominantným druhom bezkolencom belasým (Molinia caerulea). Podmáčané až vlhké lúky ukrývajú svoje tajomstvá, ktoré sa ako podklady občas objavia na stráňach Poľany. V tejto lokalite je to predovšetkým bohatstvo vzácnej flóry. Chránený areál sa vyznačuje hojným výskytom ohrozených druhov najmä z čelade vstavačovité (Orchideace), ktoré dopĺňa rebríček bertrámový (Achillea ptarmica), či hadomor nízky (Scorzonera humilis). Horná Chrapková je jedinou lokalitou na Poľane, kde v jarnom období kvitne kosatec sibírky (Iris sibirica). Územie je zaujímavé vďaka vysokej hladine spodnej vody, s ktorou súvisí výskyt chránených druhov obojživelníkov ako napríklad mlok horský (Triturus alpestris). Pre zlepšenie podmienok pre ich existenciu boli v roku 1997 prekopané liahniská, ktoré sú pravidelne monitorované.