Tradičné kosenie CHA Dolná Zálomská

Aj tento rok sa Správa CHKO-BR Poľana s Odštepným závodom Kriváň spoločne podieľali na manažmentových opatreniach zameraných na ochranu chráneného areálu Dolná Zálomská. Tradičné kosenie, piesne a príjemná hudba heligonkárov dotvárali priateľskú atmosféru, ktorá sa niesla počas celého dňa kalderou Poľany. Kosenie tejto výnimočnej lokality, ktorá každý rok zakvitne vzácnymi orchideami sa stalo tradíciou upevňujúcou partnerstvá a nadštandarndú spoluprácu stakeholdrov v rámci Biosférickej rezervácie Poľana. Reportáž z tohto milého podujatia si môžete pozrieť tu:

https://www.ta3.com/clanok/1159545/lesnici-vstupili-do-vyhasnutej-sopky-chcu-ju-pokosit.html