UPOZORNENIE

?Časť úseku cesty z Hriňovej k Horskému hotelu Poľana je zladovatelý a prejazdný LEN s reťažami. Žiadame návštevníkov o dôkladné zváženie situácie a uprednostnenie pešej turistiky bez využitia auta, prípadne výber lokality, kde stav cestnej komunikácie vyhovuje prejazdu automobilov