!UPOZORNENIE!

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NPP VODOPÁD BYSTRÉHO POTOKA

 

? Obľúbenú turistickú trasu k Vodopádu Bystrého potoka čaká v najbližších dňoch nevyhnutná obnova. Trasa, najmä v blízkosti vodopádu, už nebola bezpečná a vyžiadala si neodkladnú opravu.
Tá sa bude realizovať práve v týchto dňoch od 22. 9. 2022. Odhadovaná dĺžka trvania rekonštrukcie je približne 3 týždne a závisí predovšetkým od vrtochov počasia.
✅ Prebehne výmena výstupových rebríkov a doplnenie technických prvkov, čím sa zvýši nielen bezpečnosť pohybu pri samotnom vodopáde ku prospechu a komfortu návštevníkov, ale aj pre zabezpečenie zvýšenej ochrany prírody.
✅Správa CHKO-BR Poľana zastrešuje obnovu po odbornej stránke, aby nedošlo k poškodeniu prírodných hodnôt a taktiež priloží ruku k dielu pri samotnej realizácii.
? Prosíme návštevníkov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie prípadných obmedzení.