UPOZORNENIE – Via ferrata na Skalke zatvorená!

UPOZORNENIE – Via ferrata na Skalke zatvorená!

Milí priaznivci skalolezectva a milovníci prírody,
Správa CHKO-BR Poľana upozorňuje návštevníkov  areálu na Skalke v Kremnických vrchoch, že Via ferrata je z hľadiska ochrany prírody uzatvorená do 31.05.2020 !!!
Z tohto dôvodu prosíme o vašu mimoriadnu trpezlivosť a toleranciu pri dodržiavaní vyššie uvedeného nariadenia. Veríme, že naša spoločná ohľaduplnosť pomôže zachovať výnimočné špecifiká tejto lokality, ktoré sú v tomto období mimoriadne zraniteľné.
V prípade nerešpektovania nášho upozornenia, môžu byť voči porušovateľom vyvodené dôsledky v zmysle
Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 (§ 35).”