Príprava terénu

Príprava na stavenie zábran si vyžaduje miernu úpravu terénu.