Označenie

Jarný ťah obojživelníkov je zachytený dostatočne včas.