Správa CHKO Poľana

Správa CHKO Poľana inštaluje migračné bariéry za obcou Budča.