Jarok pripravený na stavanie bariér pre migrujúce obojživelníky.