VN Môťová

Migračná trasa žiab na reprodukčné lokality v okolí VN Môťová je ohrozená cestnou komunikáciou