V MEDVEĎOM VULKÁNE – STANOVISKO CHKO-BR POĽANA K FILMU

Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO-BR Poľana) v minulosti s potešením súhlasila s tvorbou dokumentu o Poľane, najvyššom sopečnom pohorí Slovenska a jej prírodnom bohatstve. Spoločnosť D&D Dobrovodský získala výnimku zo zákazkových činností a pod hlavičkou RTVS vytvorila cyklus dokumentárnych filmov o Poľane. Filmy z dielne bratov Rastislava a Romana Dobrovodských pod názvom Divoká Poľana vznikajú v priebehu rokov 2021 – 2023.

Po minuloročnom prvom diely o Poľanskom jeleňovi bol ten druhý Divoká Poľana – V MEDVEĎOM VULKÁNE v premiére odvysielaný začiatkom apríla. Hoci je Správa CHKO-BR Poľana uvedená v záverečných titulkoch medzi spolupracovníkmi participujúcimi na výrobe dokumentu, táto skutočnosť nie je pravdivá. Vedenie CHKO-BR Poľana ani odborní zamestnanci neboli oboznámení s obsahom filmu a nemali možnosť sa k dielu pred jeho zverejnením vyjadriť. V tejto súvislosti sa CHKO-BR Poľana dištancuje od nesprávnych, nepravdivých a zavádzajúcich údajov uverejnených vo filme, ktoré nerešpektovali ani navrhované úpravy jedného z odborných spolupracovníkov prof. Ing. Petra Urbana, PhD..